Hestestaldens historie

Løvenholm avlsgårds vestlige staldlængde udgøres af bedriftens gamle hestestald. Her stod landbrugets heste opstaldet i nord-enden, mens herskabsstalden samt en lejlighed til kudsken var at finde i sydenden. Hestestalden blev opført efter en stor brand i 1836, hvor størstedelen af avlsgården nedbrændte. I forbindelse med opførelsen af en ny avlsgård blev avlsgårdsanlægget lukket mod nord med en stor trælade med en høj portbygning i midten. Denne nordlige lade- og portbygning blev nedrevet i 1957.

Hestestalden har i de seneste årtier stået uudnyttet da bygningen ikke var tidssvarende efter at hestene blev sat ud, og traktorerne kom til. I 2016 var bygningen i så ringe forfatning at en gennemgribende renovering af var påkrævet såfremt nedrivning skulle undgås.

En hel stald af muligheder

Fondens bestyrelse besluttede at lade en gennemgribende renovering af den gamle hestestald igangsætte i 2017. Bygningens fundament blev understøbt 1 meter af gangen på begge sider af ydermuren. Bygningen blev hævet med en ”bord” af træbeklædning på ca. 1,5 meter således, at det blev muligt at indskyde et dæk, hvormed at bygningen blev i to plan. Staldlængden blev opdelt i 6 sektioner og rummer nu: 1 udlejningslejlighed, 1 sektion med konferencelokaler med plads til 70 personer, 4 kollegie sektioner med 4 dobbeltværelser med eget bad og toilet samt fælles køkken og stue, 1 sektion som rummer teknik og fællesfaciliteter.

Renoveringen er sket med stor fokus på kvalitet og detaljer. Det har været vigtigt for Fonden at skabe en bygning som passer ind i det samlede slotsmiljø, samtidig med at alle moderne faciliteter og fornødenheder skulle indgå. Byggeriet er udført med hjælp af lokalt forankrede håndværkere. Den nye hestestald stod færdig og klar til ibrugtagning i sommeren 2019.

Løvenholm Fonden er glade og stolte over at have skabt en smuk og harmonisk bygning med et utal af fremtidige anvendelsesmuligheder. Byggeriet er udelukkende finansieret af egne midler.

Anvendelsen af hestestalden består af anvendelsesformer, der lever op til fondens formål og fundats.

Det er for virksomheder muligt at leje sin ind i ”hestestalden” til afholdelse af seminarer og konferencer.