Skovens produkter

Skoven på Løvenholm Gods består af en række produkter: råtræ (til savværksformål), brænde, flis, klippegrønt og juletræer. Fælles for alle produkter er, at det har taget ganske lang tid at fremstille dem, særligt hvis produktionstiden sammenlignes med hvilken som helst andet produktionsvirksomhed eller jordbrugsvirksomhed.

Når du går en tur i skoven, ser du faktisk resultatet af op til 250 års skovdyrkningspleje. Det som ligner natur (og måske også er det), er altså resultatet af flere generationers bestræbelser på at lave salgbare træprodukter. Skoven er således både produktionsfaciliteter og lager! Som noget ganske særligt vokser lageret hvert eneste år – også selvom vi går hjem til fyraften. Faktisk vokser vores skov hvert år med ca. 30.000 m3 (ca. 50.000 rm). Når vi hugger træ og sælger det, bliver der altså ikke mindre træ i skoven, det er lidt som en evighedsmaskine! Hvis vi selv skal sige det, er skoven derfor verdens bedste produktionsapparat!

Træ – fremtidens råstof

Når træerne fældes bliver de forskellige dele af træet brugt til forskellige produkter – vi optimerer!

Den nederst del af stammen, som er det bedste træ, bruges til savværksformål. Træet bliver til bygningstømmer, konstruktionstræ og møbler.

Den mellemste del af stammen har typisk lidt flere fejl end den nederste del. Træet bliver savet i lidt kortere længder (for at ”rette det ud”), og der kan således laves brædder til fx træemballage.

Den øverste del af træet, som typisk er grene og den sidste del af stammen, kan ikke opskæres på et savværk. Til gengæld kan der produceres flis til kraftvarmeværkerne, brænde til husejeren og spånplader til byggeriet. I disse år forskes meget i udnyttelsen af den ringe del af træet, således kan vi allerede nu omdanne træet til fibre, som kan bruges til papir, tøj og isolering.

Hvis du ønsker at købe brænde kan du læse mere om dette på denne side.

Klimaskoven

Træer og skove er på den korte bane vores samfunds stærkeste klimakort. Når træer vokser optager de CO2 fra luften og binder det i veddet. Når træerne dør og rådner, eller afbrændes, frigives den optagne CO2 igen. Afbrænding af træ er derfor CO2-neutral, idet der frigives den samme mængde CO2 som træet har optaget igennem sin levetid. Dette er i modsætning til fossile brændsler som frigiver ”ny” CO2 ved afbrænding. Når man bruger træ til energi, erstatter det som hovedregel fossile brændsler, derfor er brug af træ som udgangspunkt godt for vores klima.

Den største klimagevinst får vi dog, når vi benytter træ i vores byggeri, specielt når det erstatter meget energikrævende materialer som beton, stål og aluminium. Herved bindes den optagne CO2 nemlig i vores bygninger, alt i mens de øvrige træer forsat vokser videre i skoven og optager endnu mere CO2.

Træers evne til at optage CO2 følger nøje deres væksthastighed. Når vi dyrker skoven aktivt, holder vi skoven yngre (og hurtigere voksende) end det havde været tilfældet uden menneskelig indblanding. Derfor optager en dyrket skov mere CO2 end en urørt skov. Og endnu vigtigere: der produceres materialer som kan erstatte de meget CO2 belastende materialer i byggeriet.