Fondens uddelinger

Fondens uddelingspolitik er opdelt i 4 hovedformål:

Formål 1

Fondens hovedopgave, der er at støtte uddannelse og forskning med hensyn til jordbrug og skovbrug, herunder fortrinsvis sådanne opgaver, som i kortere eller længere perspektiv kan være til gavn for Løvenholm Gods og dermed for forskningen på disse områder.

Formål 2

Det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser skal holdes i en forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand. Det vil sige, at alle omkostninger til drift og vedligeholdelse af slottet, slottets omgivelser såsom parken, forvalterboligen og den gamle hestestald, anses som uddelinger under formål 2.

Formål 3

Fonden sørger for gravvedligeholdelser af gravstederne for konsul grev Sigfred Scheels gravsted på Auning Kirkegård og gravstedet på Garnisons Kirkegård i København for lensgrevinde Emma Scheel, komtesse Alice Scheel, fru godsejer Elisabeth Uttental, født komtesse Scheel, samt komtesse Lillian Scheel. Desuden er vedligeholdelsen af Valdemar von Uttentals gravsted i Løvenholm Slots park, nærmere bestemt Mausolæet en del af uddelingerne under dette formål.

Formål 4

Afholdelse af møder og forskningsseminarer, som fonden afholder i henhold til dens formålsbestemmelser vedr. støtte til uddannelse og forskning med hensyn til skov- og landbrug.

Relevante fondsansøgninger sendes til Godskontoret. Ansøgninger behandles løbende. Større ansøgninger behandles på næstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøder afholdes 3 gange årligt. I maj, september og november/december.

Løvenholm Prisen

I 2015 blev Løvenholm Prisen stiftet. Den har som formål: at stimulere de Skovbrugsstuderende til, som en del af deres studium, at udarbejde bachelor- eller kandidatspecialeopgaver med relevans dels specielt for skovdriften på Løvenholm, dels generelt for det danske skovbrug.

Der uddeles 1 pris en gang pr. år. Løvenholm Prisen uddeles under formål 1. Prisen andrager 20.000 kr. og kan af den studerende bruges til studierejse eller studieophold i udlandet – herunder studieophold ved en udenlandsk uddannelsesinstitution – med relevans for den pågældende studerendes nuværende uddannelse eller videreuddannelse. Prisen kan anvendes til at finansiere såvel afholdte som fremtidige studierejser og/eller studieophold.

I årsberetningerne kan desuden ses en samlet beskrivelse af det enkelte års uddelinger.

Det har vi støttet i 2021

I 2021 har Løvenholm Fonden uddelt støtte til nedenstående aktører og projekter i henhold til fondens uddelingspolitik.

Løvenholmprisen 2021

Prisen er indstiftet for at motivere de studerende til at arbejde med skovdrift, skovbrugsøkonomi og innovative bud på hvordan vores skovnatur kan komme vort samfund til gode. Prisen gives én gang årligt som cadeau for ekstraordinært gode bachelor- og kandidatopgaver på SLing og forstkandidatstudiet.

I 2021 blev prisen uddelt til:
1.prisen på 20.000 kr.: Rasmus Neidhardt, “Anlæg af et kombineret produktions- og proveniensforsøg i hybridlærk”
2.prisen på 5.000 kr.: Clara Ryge Carlsen, “Eksempler på økonomisk og strukturel udvikling i naturnær nåleskovsdrift.”

Vildt Gastronomi, Årets Vildtret 2021

Årets Vildtret arrangeres af Foreningen Vildt Gastronomi i samarbejde med Det Grønne Museum. Foreningen Vildt Gastronomi arbejder for at danskerne skal spise vildt. Årets Vildtret er en klassisk kokkedyst, hvor landets dygtigste kokke konkurrerer om at skabe Danmarks bedste ret med vildt, som lokale jægere har nedlagt op til konkurrencen.

Løvenholm Fonden har støttet arrangementet økonomisk, men også doneret friskskudt vildt fra Godsets Skove til kokkedysten.

Skovskolen – Eldrupgaard

Fonden har uddelt til skovskolens undervisningsaktiviteter på Eldrupgaard.

Gl. Estrup Herregårdsmuseum – Mikkeldalshus

Fonden har uddelt til herregårdsmuseets formidlingsaktiviteter ved, at tilbyde vederlagsfri husleje i Mikkeldalshuset.