God Fondsledelse

Siden år 2015 har det været lovmæssigt bestemt at erhvervsdrivende fonde skal redegøre for god fondsledelse. Du finder redegørelsen for god fondsledelse for 2019 herunder.

Historiske redegørelser for God Fondsledelse

De historiske redegørelser for god fondsledelse kan tilgås herunder.