Løvenholm Gods

Et moderne jordbrug med fokus på bæredygtighedskriterierne:
Mennesker
Miljø
Økonomi

 

Nyheder fra Løvenholm Gods

Lejeboliger

Løvenholm Gods råder over 23 ejendomme/huse, der ligger rundt omkring godset i skovene. I alt er der 24 lejemål. Husene spænder lige fra 60 kvm til 600 kvm.

Lejeboligerne på Løvenholm er i hovedreglen opført som boliger til godsets ansatte skov- og landbrugsmedarbejdere. De fleste er opført i første halvdel af 1900-tallet, og deres størrelse spænder vidt, alt efter om der er tale om en skovridder-, skovfoged- eller en skovarbejderbolig. Således er der også muligheder for hestehold eller anden dyrehold i et antal af lejemålene.

Vildtforvaltning

Løvenholm Gods har egen vildtforvaltning på ca. 1.300 ha, hvorfra der sælges dagsjagtpladser og enkelte trofædyr. Dagsjagtpladserne sælges som et led i godsets samlede vildtforvaltning.  Vildtforvaltningen har til formål, at sikre en sund hjortevildtbestand, som samtidig muliggør en rentabel godsdrift, med et acceptabelt niveau af afgrødeskader på land- og skovbrug.

Selve jagtudøvelsen er kun en mindre del af den samlede vildtforvaltning, som også inkluderer vedligehold og anlæg af fodermarker, sikring af forstyrrelsesfrie områder og koordinering af forstyrrelser.