Landbruget på Løvenholm Gods

Landbrugsjorden er primært beliggende omkring Løvenholm Slot og avlsbygninger. Bedriften består af ca. 245 ha. hvoraf hovedparten drives med planteavl. Landbrugsdriften har siden 1999 været økologisk. Vi driver selv størstedelen af vort markbrug, med egen maskinpark, samt hjælp fra den lokale maskinstation. Nogle arealer udlejes til økologisk grøntsagsproduktion, som herved indgår i det samlede sædskifte.

Landbrugsjorden

Landbrugsjorden på Løvenholm er generelt mager og sandet, hvilket i kombination med den lave nedbørsmængde i området giver udfordringer i vækstsæsonen. I 2016 blev der etableret vandingsanlæg således, at 124 ha nu kan vandes.