Jagtdatoer på Løvenholm i jagtsæsonen 2022-2023

På jagtdage vil du som skovgæst opleve, at skoven er afspærret ved alle relevante indgange med røde skilte: ”I dag ingen adgang – skoven er lukket – pga. jagt”.

Du kan her på siden orientere dig om hvornår der er jagt i de forskellige områder af skoven. Således kan du planlægge din gå-, cykel- eller ridetur i skoven til et andet tidspunkt, eller andet område i skoven.

Vi arbejder aktivt med vildtforvaltning på Løvenholm Gods, og vi har derfor fokus på at skabe så meget ro for vildtet som muligt. Derfor er der jagt i flere områder i skoven på de samme dage for på den måde, at reducere det samlede antal af jagtdage (og dermed forstyrrelser) mest muligt. På få år er antallet af jagtdage i godsets skove reduceret fra 35-40 jagtdage, til 17 jagtdage i 2022/23.

Info til nabolodsejere

Vi opfodrer alle vores nabolodsejere med jagtinteresser til, at orientere sig om datoerne for jagt i de dele af skoven som støder op til deres jord. Det er håbet at vores nabolodsejere vil drage nytte af den forstyrrelse som skabes under jagt i skoven, ved at sidde på jagt i egne stiger og tårne. Ved at efterstræbe at afskydningen udføres på få jagtdage, kan vi i fællesskab bidrage til, at skabe mindst mulig forstyrrelse for vildtet. Det er til fælles glæde for både mennesker og vildt.

Som nabolodsejer med jagtinteresser er du altid velkommen til, at kontakte Jens Chr. Dahl for en positiv dialog om de fælles muligheder for udøvelsen af jagt og vildtforvaltning.