God Fondsledelse

Siden år 2015 har det været lovmæssigt bestemt at erhvervsdrivende fonde skal redegøre for god fondsledelse.