God Fondsledelse

Siden år 2015 har det været lovmæssigt bestemt at erhvervsdrivende fonde skal redegøre for god fondsledelse. Redegørelsen for god fondsledelse for 2021 er under opdatering.