God Fondsledelse

Siden år 2015 har det været lovmæssigt bestemt at erhvervsdrivende fonde skal redegøre for god fondsledelse. Du finder redegørelsen for god fondsledelse for 2019 herunder.