Årsberetninger

I Løvenholm Fondens årsberetning for det enkelte år findes informationer om:

  • Fondens formål og hovedaktiviteter
  • Udvikling i året
  • Uddelinger
  • Strategi og målsætninger
  • Forventninger til det kommende år

Historiske årsberetninger

De historiske årsberetninger kan tilgås i listen herunder: