Juletræer

Løvenholm Gods har produceret juletræer i over 50 år. I de senere år er produktionen intensiveret således den matcher de stigende kvalitetskrav hos de europæiske forbrugere. Siden 2012 er arealet med juletræer øget så det i år 2022 udgør ca. 70 ha.

Løvenholm Gods producerer udelukkende Normansgran juletræer i størrelsen 1,5m – 2,5m. Den årlige produktion er på ca. 30.000 juletræer, hvoraf hovedparten finder vej til det centraleuropæiske marked.

Træerne passes intensivt, hovedsageligt af vores fastansatte skovarbejdere og vores eget materiel. Langt de fleste juletræer skoves og pakkes på paller i løbet af november måned, således træerne kan nå ud i de julepyntede stuer inden jul.

Pyntegrønt

I skoven på Løvenholm er der ca. 110 ha. med nobilis pyntegrønt. I disse bevoksninger klipper vi en andel af grenene af ca. hvert 2 år. Grenene bruges til gravdækning, dekorationer og til kransbinding. I starten klippes grenene fra jorden med håndsaks, senere med stangsakse og til sidst med lifte på op til 24 m. Der klippes årligt 200-300 tons grønt på Løvenholm.

Pyntegrøntbevoksningerne passes mere ekstensivt end juletræerne og de ældste bevoksninger er ca. 40 år gamle inden de udgår af klippeproduktionen. Når en bevoksning er blevet for høj til at den kan klippes rentabel, overgår den til vedproducerende bevoksning i ca. 10 år inden træerne fældes og bruges til byggeri, træemballage og energi.

Certificering

Løvenholm Gods’ produktion af juletræer og pyntegrønt er certificeret efter reglerne i certificeringsordningen GLOBALG.A.B. Det betyder at vores produktion overholder skræppe krav og regulering af driften i forhold til, at værne om miljøet og medarbejdervelfærd.

Med certificeringen er produktionen underlagt årlig ekstern kontrol, og vi er hvert år stolte af at få fornyet vores GLOBALG.A.B-certifikat.

Hvis du vil læse mere om certificeringsordningen kan du finde mere information på https://www.globalgap.org/uk_en/.

Løvenholm Gods’ certificerings nr. er : 00079-FTFN-0004.

Salg af Juletræer og Pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt afsættes primært i relativt store partier til grossister. Du er dog altid velkommen til at kontakte Løvenholm Gods for køb af pyntegrønt eller juletræer i mindre partier. Dette kan du kontakte Skovfoged Daniel Hintz omkring.