Fondens uddelinger

Fondens uddelingspolitik er opdelt i 4 hovedformål:

Formål 1

Fondens hovedopgave, der er at støtte uddannelse og forskning med hensyn til jordbrug og skovbrug, herunder fortrinsvis sådanne opgaver, som i kortere eller længere perspektiv kan være til gavn for Løvenholm Gods og dermed for forskningen på disse områder.

Formål 2

Det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser skal holdes i en forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand. Det vil sige, at alle omkostninger til drift og vedligeholdelse af slottet, slottets omgivelser såsom parken, forvalterboligen og den gamle hestestald, anses som uddelinger under formål 2.

Formål 3

Fonden sørger for gravvedligeholdelser af gravstederne for konsul grev Sigfred Scheels gravsted på Auning Kirkegård og gravstedet på Garnisons Kirkegård i København for lensgrevinde Emma Scheel, komtesse Alice Scheel, fru godsejer Elisabeth Uttental, født komtesse Scheel, samt komtesse Lillian Scheel. Desuden er vedligeholdelsen af Valdemar von Uttentals gravsted i Løvenholm Slots park, nærmere bestemt Mausolæet en del af uddelingerne under dette formål.

Formål 4

Afholdelse af møder og forskningsseminarer, som fonden afholder i henhold til dens formålsbestemmelser vedr. støtte til uddannelse og forskning med hensyn til skov- og landbrug.

Relevante fondsansøgninger sendes til Godskontoret. Ansøgninger behandles løbende. Større ansøgninger behandles på næstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøder afholdes 3 gange årligt. I maj, september og november/december.

Løvenholm Prisen

I 2015 blev Løvenholm Prisen stiftet. Den har som formål: at stimulere de Skovbrugsstuderende til, som en del af deres studium, at udarbejde bachelor- eller kandidatspecialeopgaver med relevans dels specielt for skovdriften på Løvenholm, dels generelt for det danske skovbrug.

Der uddeles 2 priser 1 gang pr. år. Løvenholm Prisen uddeles under formål 1.

I årsberetningerne kan desuden ses en samlet beskrivelse af det enkelte års uddelinger.

Det har vi støttet i 2019

I 2019 har Løvenholm Fonden uddelt støtte til nedenstående aktører og projekter i henhold til fondens uddelingspolitik.

Kronvildt og Jordbrug – kan det forenes?

Konference på Løvenholm Gods afholdt onsdag den 12. juni 2019.

Løvenholm Fonden, Aage V. Jensen Naturfond og Aarhus Universitet har taget initiativ til at afholde en konference, der stiller skarpt på forvaltningen af kronvildt, herunder med særlig fokus på spørgsmålet: Kronvildt og jordbrug – kan det forenes?

Du kan læse mere om konferencen, dens foredrag og konklusion i referatet som kan downloades her.

Ønsker du også at se foredragsholdernes diaspræsentationer kan de downloades her.

Løvenholmprisen 2019

Prisen er indstiftet for at motivere de studerende til at arbejde med skovdrift, skovbrugsøkonomi og innovative bud på hvordan vores skovnatur kan komme vort samfund til gode. Prisen gives én gang årligt som cadeau for ekstraordinært gode bachelor- og kandidatopgaver på SLing og forstkandidatstudiet.

I 2019 blev prisen uddelt til:
1.prisen: Thomas Lintrup og Ingolf Troensegaard, “Monitoring bark peeling damages: designing a cost-effective inventory program for Løvenholm forst district.”
2.prisen: Esben Pedersen og Kirsten Hvidberg-Hansen, “Midtvejsevaluering af powerkulturer.”

Skovskolen – Eldrupgaard

Fonden har uddelt til skovskolens undervisningsaktiviteter på Eldrupgaard.

Børnehaver i Auning og omegn – Dyrehavehus

Fonden har uddelt til de lokale børnehaver i Auning og omegn ved, at tilbyde vederlagsfri husleje i Dyrehavehuset.

Gl. Estrup Herregårdsmuseum – Mikkeldalshus

Fonden har uddelt til herregårdsmuseets formidlingsaktiviteter ved, at tilbyde vederlagsfri husleje i Mikkeldalshuset.