Vildtforvaltningen på Løvenholm Gods

Vildtforvaltningen på Løvenholm drejer sig i hovedsagen om jagt på hjortevildt. Under vildtforvaltningen hører også etablering og pleje af de vildtagre, der er placeret forskellige steder i skoven.

Det økonomiske grundlag i godsets egen vildtforvaltning udgøres af salg af trykjagtoplevelser og enkelte trofædyr. Jagterne afsættes som dagspladser til enkeltpersoner, mindre grupper af jægere, eller salg af totalarrangementer.

Salg af jagtoplevelser

Der bliver kun afholdt 3 dagsjagter på godsets egne forvaltede arealer, for at begrænse omfanget af forstyrrelser i skovområderne. Ønsker du mere information og/eller deltagelse i en af godsets kommende jagtoplevelser kan du klikke herunder.