Vildtforvaltningen på Løvenholm Gods

Vildtforvaltningen på Løvenholm drejer sig i hovedsagen om jagt på hjortevildt. Under vildtforvaltningen hører også etablering og pleje af de vildtagre, der er placeret forskellige steder i skoven.

Det økonomiske grundlag i godsets egen vildtforvaltning udgøres af salg af trykjagtoplevelser og enkelte trofædyr. Jagterne afsættes som dagspladser til enkeltpersoner, mindre grupper af jægere, eller salg af totalarrangementer.

Salg af jagtoplevelser

Der bliver kun afholdt 1 dagsjagt på godsets egne forvaltede arealer, for at begrænse omfanget af forstyrrelser i skovområderne. Ønsker du mere information og/eller deltagelse i en af godsets kommende jagtoplevelser kan du klikke herunder.

Nabosamarbejde om kronvildt: ”grænseoverskridende hjortevildtforvaltning”

Løvenholm Gods har i sensommeren 2020 inviteret nabolodsejere til et stort fællesmøde for at klarlægge om der er interesse for at starte et samarbejdsprojekt for kronvildtforvaltning på det centrale djursland med udgangspunkt i geografien omkring Løvenholm og omegn.

Projektet sigter mod to overordnede formål:

  1. igennem dialog og fælles læring, at undersøge muligheden for at etablere en fælles forståelse for, hvad en bæredygtig forvaltning af kronvildt er, som tager geografisk udgangspunkt i dyrenes bestandsudbredelse.
  2. at samordne forvaltningstiltag med henblik på at sikre en naturlig bestand af kronvildt i balance med primære ejendomsinteresser, herunder jordbrug og jagt.

Vil du vide mere om projektet eller tilmelde dig informationsmødet på Løvenholm d. 9. september kan du læse mere på denne side: