Løvenholm Fondens Fundats

Løvenholm Fonden bedriver virksomhed efter bestemmelserne i Løvenholm Fondens Fundats.

Fundatsen er udarbejdet af Fondens stifter Valdemar Uttental i 1947, hvori han beskriver hvorledes han ønsker Fondens aktiviteter udført.

Løvenholm Fondens fundats er tidligere konfirmeret den 10. januar 1978 med senere tillæg konfirmeret den 17. oktober 1983 og ændringer godkendt af Undervisningsministeriet den 12. august 1986, af Civilretsdirektoratet den 5. februar 1993 og af Erhvervs-og Selskabsstyrelsen den 9. juli 2004.

Den overordnede Formål og målsætning

Uttental bestemte følgende om Fondens overordnede formål og målsætning:

Det er fondens hovedopgave at støtte uddannelse og forskning med hensyn til jordbrug og skovbrug, herunder fortrinsvis sådanne opgaver, som i kortere eller længere perspektiv kan være til gavn for Løvenholm gods og dermed for forskningen på disse områder.

Det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser skal holdes i en sådan stand, at det kan danne en værdig ramme om de møder og forskningsseminarer, som fonden afholder i henhold til dens formålsbestemmelser.

Fondsstifterens ønske om, at godset stedse skal bevares som en samlet ejendom, må holdes for øje, således at de opgaver, som fonden påtager sig, til stadighed må tilpasses fondens indtægts-og kapitalforhold. Opgaverne må have en rimelig vægt og samfundsmæssig betydning.

Fonden bør administreres som en privat virksomhed på bedste erhvervsøkonomiske måde med hensyntagen til dens særlige formål.